عسل و کاهش اشعه

نقش عسل در کاهش عوارض اشعه ها

عسل طبیعی در کنار صدها خواص بی نظیر و شگفت انگیز ویژگی منحصر به فردی دارد که قادر است اثری پیشگیرانه در برابر تابش انواع اشعه ها داشته باشد که در ادامه به آن می پردازیم. توصیه به مصرف عسل برای افراد در معرض تشعشع چنان جدی است که حتی در راهنمای عملی حفاظت پرتوی در بخش پرتوپزشکی نیز از آن یاد شده است. در این مقاله به افراد مصرف عسل، مواد پروتئینی مانند تخم مرغ و شیر و… توصیه شده است.