زهر زنبور عسل و بیماری ام اس

کاربرد زهر زنبور عسل در درمان بیماری ام اس

در تحقیقات به عمل آمده نشان داده شده که ترکیبات موجود در زهرزنبور باعث ارتقا انتقال سیناپسی می شود و با افزایش دامنه حرکت ماهیچه ها، به حرکت بیمار کمک می کند. با بهبود سیستم عصبی موجب کاهش علائم ام.اس می گردد. خاصیت ضدالتهابی و ضد درد در این زهر به بهتر شدن شرایط افراد مبتلا به ام.اس و جلوگیری از آسیب به غلاف میلین کمک می کند و در کنترل وضعیت بیماری بسیار مفید است.