کاهش تب با عسل

کاربرد عسل در کاهش تب

از آنجایی که عسل طبیعی با انواع عفونت ها مبارزه می کند خاصیت میکروب کشی و آنتی بیوتیکی آن می تواند باعث کم شدن اثرات ویروس ها و باکتری ها و در نتیجه کاهش تب شود. اثرات ضدالتهابی عسل منجر به کاهش التهاب در بدن می گردد و همچنین