تاثیر عسل در درمان سوختگی

تاثیر عسل در درمان سوختگی

نکته قابل توجه در مورد عسل تشخیص نوع سوختگی است. این نکته را در نظر داشته باشید عسل را برای سوختگی های شدید وسیع و درجه ۳ نباید به کار برد. همچنین منظور از عسل، عسل طبیعی و خام و فیلتر نشده است. استعمال عسل های تقلبی نه تنها کمکی به بهبود شرایط نمی کند بلکه می تواند در محل آسیب دیده ایجاد حساسیت کند و مشکلات جدی تری ایجاد نماید.