عسل شاه بلوط

عسل شاه بلوط چیست ؟

شاه بلوط با نام علمی Castanea sativa (متعلق به خانواده راش Fagaceae) درختی خزان کننده تا ارتفاع ۳۰ متر. برگ های بیضوی دندانه دار به رنگ سبز درخشان بوده و دارای دانه های خوراکی شبیه به فندق است. گل های نر و ماده جدا و بر روی یک پایه قرار دارند. گرده افشانی آن توسط باد و حشرات انجام می گیرد و گیاهی حشره دوست محسوب می شود.