عسل خارشتر

همه چیز درباره عسل خارشتر

عسل های تک گل عموما خواصی مشابه با منشا گیاهی خود دارند. عسل خارشتر نیز از عسل های مناطق گرم و خشک است که سرشار از خواص گوناگون و متنوع است. این عسل در هوای کویری و معمولا به دور از آلاینده های هوا و سموم، توسط زنبورهای عسل ساخته می شود و در درمان روماتیسم، برطرف کردن عفونت های بدن و ایجاد آرامش موثر است.