عسل در طب سنتی برای بهبود ناتوانی جنسی در مردان

عسل در طب سنتی برای بهبود ناتوانی جنسی در مردان

عسل طبیعی از جمله موادی است که در طب سنتی جایگاه ویژه ای دارد و در نسخه های متعددی از زمان های گذشته در درمان بیماری های گوناگون وجود دارد که در آنها خوردن عسل بسیار توصیه شده است. از جمله این مشکلات درمان بیماری ها و ناتوانی های جنسی در مردان است.